På disse sidene presenterer jeg en serie fotografier av bylandskap hvor alle bildene er tatt etter mørkets frembrudd. Dette spesielle ”nattelyset” kan være overraskende mykt og er med å fremheve overflater, linjer og skyggevirkninger. Samtidig gir mørket motivet en naturlig ramme slik at bygninger og detaljer fremstår nærmest i profil og setter dermed byggets arkitektur i fokus.
Nattfotografering har selvsagt sin utfordring - først og fremst i form av de mange sterke og ubarmhjertige gatelys og lyskastere som finnes i byen. Ofte klarer man å finne en posisjon og vinkel som dytter disse elementene utenfor rammen, andre ganger må man bare vandre videre…
Jeg anser denne samlingen av bylandskap som dokumentarisk - dog med en sterk fokus på det estetiske samt at jeg titt og ofte fasineres av det særegne og eiendommelige. I tråd med den dokumentariske vinklingen har jeg vært relativt tro til motivene og benyttet meg lite av manipulering. Jeg har likevel tillatt meg innimellom å fjerne spesielt sterke lyskilder samt fjerne eller dempe elementer beliggende utenfor hovedmotivet.
International Photography Awards
Fotografier fra denne serien har oppnådd "Honorable Mention" fra International Photography Awards 2013 samt nominert finalist i Camera Obscura Spring 2013 Competition.
Johan Brattheim
Besøk også www.brattheim.com
The series of urban landscape presented on this site are all photographes taken in the evening after it has turned dark. The artificial “nightlight” in these images can be surprisingly soft in a way that surfaces, lines and shadow effects are highlighted. At the same time the darkness adds a natural frame around buildings and objects in such a manner that their inherent architecture is highlighted.
Photographing at night time also has its challenges - the principal one being the many harsh and merciless street and flood lights around in the city. Sometimes I find a position and angle that pushes these lights outside the frame. Other times not... <
I regard these cityscapes as documentary in form with a natural focus on the esthetical aspect. At times my eyes fall on opposite characteristics - the almost bizarre and peculiar quality inherent in the objects themselves or in the mere juxtaposition of the objects. In line with the documentary viewpoint, I have tried to be relatively true to the subjects and have avoided widespread manipulation of the photos. Still, in some images I have allowed for removing harsh light sources and toning down or subtracting minor elements outside the core subject.
International Photography Awards
Photographs in this series have received "Honorable Mention" from International Photography Awards 2013 as well as finalist status in Camera Obscura Spring 2013 Competition.
Johan Brattheim
Besøk også www.brattheim.com