Helt siden årene jeg studerte film og fotografering ved Derby University tidlig på 80-tallet har jeg hatt en forkjærlighet for bygninger og bymiljø. Det er noe i linjeføring, overflater og strukturer som appellerer sterkt til meg. Allerede den gang hadde min eksamsensutstilling fokus på bymotiver fra Derby og nabobyene rundt omkring i The Midlands.
Serien med nattbilder fra Trondheim by er blitt til som konsekvens av den samme tiltrekkningen til det urbane miljøet. Det spesielle nattelyset i byen er ofte overraskende mykt - noe som fremhever linjer og nyanser i veggflater og struktur. Samtidig gir mørket motivene en naturlig innramming slik at bygning og detaljer fremstår nærmest i profil.
Johan Brattheim


Besøk også www.mulmogmørke.no
Med årene – og kanskje i takt med en økt fotografisk modenhet – har også interessen for landskapsmotiver vokst frem. Ofte er det balansen mellom elementene i landskapet kombinert med lys og skyggvirkninger som trekker min oppmerksomhet. I de aller fleste tilfeller velger jeg å gjengi landskapsmotivene som sort/hvitt fotografier.
From the days I studied film & photography at Derby University in the early 80's, I have had an attraction for urban landscapes. Already at that that time, my diploma exhibition consisted of a large number of cityscapes from Derby city and neighbouring cities around in The Midlands. The series of urban night photographs of Trondheim city is a direct result of this fascination for the urban environment.
The artificial nightlight can be surprisingly soft allowing for surfaces, lines and shadow effects to be highlighted. At the same time the darkness adds a natural frame around buildings and objects in such a manner that their inherent architecture is highlighted. With the years – and possibly with increased photographic matureness – an interest in landscape
Johan Brattheim


Visit also www.brattheim.com/nattbilderphotography has emerged. Often it is the balance between elements combined with light and shadow effects, that attracts my attention. In majority of the cases I choose to picture the landscapes in black & white.